Για εμάς

ABOVO (/æ.ˈboʊ.ˌvoʊ/) - προέρχεται από τη λατινική έκφραση "ab ovo", κυριολεκτικά σημαίνει «από το αβγό» και μεταφορικά «από την αρχή».

DESIGN (/dɪˈzʌɪn/) - προέρχεται από το λατινικό ρήμα "disegnare", που σημαίνει «δείχνω, ξεχωρίζω».

Η επιλογή του ονόματός μας θέλαμε να αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία μας, τις αρχές που μας διέπουν επαγγελματικά και προσωπικά. Ξεκινώντας από το μηδέν, χτίζουμε από κοινού το κάθε έργο με τους πελάτες μας, βάσει του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού. Έτσι διασφαλίζουμε την ικανοποίηση των αναγκών τους και τη μοναδικότητα του κάθε έργου.