Τεχνικό Γραφείο Ανδρεόπουλος

Το τεχνικό γραφείο του Μάριου Κ. Ανδρεόπουλου είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με πορεία χρόνων στον κατασκευαστικό τομέα. Με αφορμή τη γενικότερη αναβάθμιση της επιχείρησης στράφηκαν σε εμάς για τη δημιουργία του επαγγελματικού ιστοτόπου τους. Δίνοντας έμφαση στην αμεσότητα και προσβασιμότητα της πληροφορίας, σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε έναν σύγχρονο ιστότοπο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της δουλειάς τους.

Τεχνολογίες
Drupal 8
HTML5
CSS3
Sass
Υπηρεσίες
Δημιουργία πρωτοτύπων
Σχεδίαση ιστοτόπου
Ανάπτυξη ιστοτόπου
Φιλοξενία ιστοτόπου
Προσβασιμότητα
Έτος
2019